Bagja di Mangsa Sepuh

Nov 27, 2021 | Essai

Views: 0

Nitenan jama’ah pangaosan Reboan Assaalaam nu tos sarepuh asa sok reueus tur regreg. Rengse ngaraos sareng _neuteupan dzuhur berjama’ah, deukul ngaguar bekel sewang-sewangan. Silih icip bari silih tukeran bekel. Der botram, bari diselang ku balakecrakan.

Sanaos aranjeuna tos papada sepuh nanging estu daria pamenteuna. Ngaos berjama’ah, neuteupan berjama’ah, barangtuang oge berjama’ah. Aranjeuna guyub ngarasaken mangsa sepuh dibarengan ku thalabul ilmi sinareng babagi….Ya Alloh, Gusti Nu Maha Agung mugi abdi oge teu kenat ibadah, thalabul ilmi sareng tiasa babagi sapertos aranjeunna di mangsa abdi sepuh engke….

Bahagia di Masa Tua
Menyaksikan jemaah pengajian “Reboan” Assalaam yang sudah lanjut usia betapa membanggakan dan menenangkan. Selesai mengaji dan shalat dzuhur berjamaah, kemudian mereka membuka bekal masing-masing. Saling mencicipi dan saling bertukar bekal. Kemudian mereka pun botram, atau makan bersama diselingi ngobrol bertukar cerita.

Meskipun mereka sudah sama-sama lanjut usia namun wajah mereka tetap ceria. Ngaji bersama, shalat berjamaah, makan juga mereka berjamaah. Mereka kompak menikmati masa tua bersama sambil thalabul ilmu atau menuntut ilmu disertai berbagi….

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung semoga hamba pun begitu, terus beribadah, thalabul ilmu, dan bisa berbagi seperti mereka ketika hamba tua nanti….

Baca Juga

0 Comments
  1. Kalau penulis kurang jujur dalam menyajikan karya tulus, pasti dan pasti akan menyesatkan. Maka catatlah sejarah sebagaimana adanya. Syukur2 bisa…

  2. Sangat menginspirasi dan menopang semangat

  3. Sangat inspirasi, membantu menumbuhkan motivasi dan penopang semangat

Pin It on Pinterest

Share This